Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Νεαπολιτών «Τα Βάτικα» έχει ως εξής:

Φρόσω Δουμάνη, Πρόεδρος

Ασημίνα Κυριαζή, Αντιπρόεδρος

Ρούλα Οικονόμου, Γραμματέας

Γκόλφω Μέντη, Ταμίας

Ελένη Κολυβόδιακου, Μέλος

Νικολέτα Τσάκου, Μέλος

Ιωάννης Καπάκος, Μέλος

Μαρία Δρίβα, Μέλος

Μαρία Στιβακτά, Μέλος