Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Νεαπολιτών «Τα Βάτικα» για τη διετία Μάιος 2013 - Μάιος 2015, έχει ως εξής:

Γιάννης Λιωνής, Πρόεδρος

Πέτρος Δερμάτης, Αντιπρόεδρος

Ρούλα Οικονόμου, Γενική Γραμματέας

Φρόσω Δουμάνη, Ταμίας

Ελένη Κολυβοδιάκου, Μέλος

Γκόλφω Μέντη, Μέλος

Γιάννης Σταθάκης, Μέλος

Νικολέτα Τσάκου, Μέλος

Μαρία Τσέγκα, Μέλος