Σύνδεσμος Νεαπολιτών "Τα Βάτικα"

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 144, Πειραιάς 18536

Τηλ./Fax: 2104125724

E-mail: vatikiotis@gmail.com